Klimakampen

FAQ

Tilmelding

Klimakampen er en holdkonkurrence for arbejdspladser, folkeskoler og gymnasier.

Næste fastlagte kampagne starter i marts 2024. Denne er for arbejdspladser, så det er altså hold af kollegaer, der kan deltage. Tilmeldingen er åben her: https://klimakampen.nu/index.php/tilmeld/.

Vi afholder løbende kampagner for folkeskoler og gymnasier efter aftale. Store arbejdspladser har desuden mulighed for egen interne kampagne. Hvis I er interesseret i disse, så skriv til Nicolai@klimaholdet.dk.

Det er desuden vores hensigt at udvide med konkurrencer til  private borgere i samarbejde med kommunerne.

“Klimakampen – Marts 2024” starter mandag d. 4. marts. Tilmeldingen er åben fra nu indtil d. 1. marts.

Til september 2024 holder vi endnu en kampagne for arbejdspladser.

Kampagner for folkeskoler, gymnasier og interne for arbejdspladser afholdes løbende efter aftale. Er I interesseret i disse, så skriv til Nicolai@klimaholdet.dk.

I lader de ansatte mærke jeres klimaengagement!
2030-planer er svære at mærke og forholde sig til. Klimakampen bringer jeres klimaengagementet ned i øjenhøjde og direkte ind i medarbejdernes dagligdag.

  • Vis de ansatte at I er ambitiøse på klimaområdet.
  • Skab troværdighed om jeres øvrige klimamål
  • Styrk fællesskabet på arbejdspladsen

Vi planter desuden et træ for hver hold der melder sig til. Dette sker i samarbejde med Growing Trees Network Foundation som planter træerne i Danmark.

Klimakampen er et værktøj til at ændre vaner. Så hvis du ønsker at leve mere klimavenligt, er det en god måde at komme i gang. Vi har samlet en masse teknikker omkring adfærdsændringer og kogt dem ned til en sjov konkurrence.

Som arbejdsplads kan man købe deltagelse for et hold her på hjemmesiden, TILMELD.

Arbejdspladsen køber deltagelse de ansatte. De vælger en plan og betaler det beløb per deltagende ansat, når kampagnen er slut.

Tilmelding af gymnasier og folkeskoler foregår over mail, så skriv til os, så finder vi en løsning der passer til jer!

Hvis der er problemer, skriver du bare til os på mail: info@klimakampen.nu så skal vi nok hjælpe.

De ansatte kan selv oprette hold i app´en og invitere deres kollegaer.

Man kan skifte hold indtil kampagnen starter.

Konkurrencen

“Klimakampen – Marts 2024” varer 4 uger.

Skræddersyede kampagner til arbejdspladser kan vare op til 8 uger.

Kampagner til folkeskoler, gymnasier og interne kampagner til arbejdspladser kan variere i længde efter jeres behov.

I vores app er en række pointgivende aktiviteter. Det er hverdagsting, som alle kan være med på. Har du udført en af disse aktiviteter, registrerer du det i app´en og får point.

Vi har aktiviteter i 5 kategorier: Mad, Transport, Forbrug, Engagement og Energi. Et par eksempler på aktiviteter er: “Spis plantebaseret aftensmåltid”, “Giv tøj til genbrug” og “Sluk standby-elektronik”. 

Præmier afhænger af antal deltagere i kampagnen, og vil blive offentliggjort i forbindelse med kampagnen starter.

Dette varierer fra kampagne til kampagne.

I “Klimakampen – Marts 2024” trækker vi lod om en el-cykel. Alle holdmedlemmer på de hold der vinder for deres arbejdsplads er med i lodtrækningen.

Vi kan desværre ikke fjerne muligheden for at snyde. Vi har tillid til, at de som deltager, ønsker at ændre vaner og derfor vil deltage med god sportsånd.

Efter sidste kampagne spurgte vi i et anonymt spørgeskema om deltagerne havde snydt. Her sagde 0 % at de havde snydt. Heller ingen i testen med 2 gymnasieklasser svarede at de havde snydt (og de var ellers meget direkte i deres feedback). 9 % af gymnasieeleverne var delvist enige i at de havde pyntet lidt, mens resten svarede at de ikke havde pyntet. Det lader altså til at snyd ikke er et stort problem.  

Vi har desuden valgt, at præmierne ikke bare gives til topscorerne, men uddeles ved lodtrækning baseret på indsatsen. Vi håber dette kan minimere incitamentet til at snyde.

Du kan hente appen i både Google Play og i App Store.

Inde på hver aktivitet har vi specificeret kravene for at få point i én til flere paragraffer. Ved nogle er desuden en række undtagelser eller særlige tilfælde. Hvis der er et grønt hak for man point. Hvis der er et rødt minustegn gør man ikke.

Du får også point, hvis du ville have udført aktiviteten alligevel. Pointsystemet er som sådan uafhængigt af hvad du plejer at gøre, eller ellers ville have gjort.

Klimakampen ApS

Det gør Klimakampen ApS. Vi er en start-up bestående af 2 personer.

Vi er en privat virksomhed og man vil når året slutter kunne se vores årsregnskab offentligt. Vi er pt i tredje regnskabsår, men forventer følgende omkostningsstruktur:

Vi vil gerne bruge en del af vores omsætning på et klimagodtgørende formål. Vi har valgt, at det skal gå til at plante træer i Danmark. 

Træer optager CO2 fra atmosfæren og binder det i biomassen, når de vokser. Det er derfor en god klimaløsning. og det er desuden en meget ligetil løsning ift. markedsføring.

At plante træer skal dog ikke være et alternativ til at reducere vores udledning. CO2-reduktioner er vores primære fokus, og træerne blot et supplement.

Ja, meget. Så hvis du har en idé, så sig endelig til.