Klimakampen

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser blev senest opdateret den 5. februar 2022

1. Introduktion
Disse vilkår og betingelser gælder for denne hjemmeside og for transaktioner relateret til vores produkter og tjenester. Du kan være bundet af yderligere kontrakter relateret til dit forhold til os eller produkter eller tjenester, som du modtager fra os. Hvis nogen af ​​bestemmelserne i de yderligere kontrakter er i konflikt med nogen af ​​bestemmelserne i disse vilkår, vil bestemmelserne i disse yderligere kontrakter kontrollere og have forrang.

2. Binding
Ved at tilmelde dig, få adgang til eller på anden måde bruge denne hjemmeside, accepterer du hermed at være bundet af disse vilkår og betingelser, der er angivet nedenfor. Alene brugen af ​​denne hjemmeside indebærer kendskab til og accept af disse vilkår og betingelser. I nogle særlige tilfælde kan vi også bede dig om udtrykkeligt at acceptere.

3. Elektronisk kommunikation
Ved at bruge denne hjemmeside eller kommunikere med os ad elektronisk vej, accepterer og anerkender du, at vi kan kommunikere med dig elektronisk på vores hjemmeside eller ved at sende en e-mail til dig, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, offentliggørelser og anden kommunikation, som vi give dig elektronisk opfyldelse af ethvert lovkrav, herunder, men ikke begrænset til, kravet om, at sådan kommunikation skal være skriftlig.

4. Intellektuel ejendomsret
Vi eller vores licensgivere ejer og kontrollerer alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på webstedet og de data, informationer og andre ressourcer, der vises af eller er tilgængelige på webstedet.

4.1 Alle rettigheder forbeholdes

Medmindre specifikt indhold dikterer andet, tildeles du ikke en licens eller nogen anden rettighed under ophavsret, varemærke, patent eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette betyder, at du ikke vil bruge, kopiere, reproducere, udføre, vise, distribuere, indlejre i noget elektronisk medie, ændre, reverse engineering, dekompilere, overføre, downloade, transmittere, tjene penge på, sælge, markedsføre eller kommercialisere nogen ressourcer på denne hjemmeside i enhver form, uden vores forudgående skriftlige tilladelse, undtagen og kun i det omfang andet er fastsat i ufravigelige lovbestemmelser (såsom citatretten).

5. Nyhedsbrev
Uanset ovenstående kan du videresende vores nyhedsbrev i elektronisk form til andre, der kan være interesserede i at besøge vores hjemmeside.

6. Tredjeparts ejendom
Vores hjemmeside kan indeholde hyperlinks eller andre referencer til andre parters hjemmesider. Vi overvåger eller gennemgår ikke indholdet af andre parters hjemmesider, som der linkes til fra denne hjemmeside. Produkter eller tjenester, der tilbydes af andre websteder, er underlagt de gældende vilkår og betingelser for disse tredjeparter. Udtalte meninger eller materiale, der vises på disse websteder, deles eller støttes ikke nødvendigvis af os.

Vi er ikke ansvarlige for nogen privatlivspraksis eller indhold på disse websteder. Du bærer alle risici forbundet med brugen af ​​disse websteder og eventuelle relaterede tredjepartstjenester. Vi påtager os intet ansvar for tab eller skader på nogen måde, uanset hvordan de er forårsaget, som følge af din videregivelse til tredjeparter af personlige oplysninger.

7. Ansvarlig brug
Ved at besøge vores hjemmeside accepterer du kun at bruge den til de tilsigtede formål og som tilladt i disse vilkår, eventuelle yderligere kontrakter med os og gældende love, regler og generelt accepteret online praksis og industriretningslinjer. Du må ikke bruge vores hjemmeside eller tjenester til at bruge, udgive eller distribuere noget materiale, der består af (eller er knyttet til) skadelig computersoftware; bruge data indsamlet fra vores hjemmeside til enhver direkte markedsføringsaktivitet eller udføre systematiske eller automatiserede dataindsamlingsaktiviteter på eller i relation til vores hjemmeside.

Det er strengt forbudt at deltage i enhver aktivitet, der forårsager eller kan forårsage skade på webstedet, eller som forstyrrer webstedets ydeevne, tilgængelighed eller tilgængelighed.

8. Refusions- og returpolitik
8.1 Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage fra dagen for indgåelse af kontrakten.

For at udøve fortrydelsesretten skal du informere os om din beslutning om at fortryde denne kontrakt med en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail). Vores kontaktoplysninger kan findes nedenfor. Du kan bruge den vedlagte modelfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Hvis du bruger denne mulighed, vil vi uden forsinkelse meddele dig en bekræftelse på modtagelsen af ​​en sådan tilbagetrækning på et varigt medium (for eksempel via e-mail).

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse vedrørende din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

8.2 Virkninger af tilbagetrækning

Hvis du fortryder denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af dit valg af en anden leveringstype end den billigste type standardlevering, der tilbydes af os), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder ikke senere end 14 dage fra den dag, hvor vi er informeret om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Vi vil udføre en sådan tilbagebetaling ved hjælp af samme betalingsmiddel, som du brugte til den første transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; under alle omstændigheder vil du ikke pådrage dig gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling.

Hvis du har anmodet om at påbegynde udførelsen af ​​tjenester i fortrydelsesperioden, skal du betale os et beløb, der står i forhold til det, der er blevet leveret, indtil du har meddelt os, at du fortryder denne kontrakt, sammenlignet med den fulde dækning af kontrakten .

Vær opmærksom på, at der er nogle juridiske undtagelser fra fortrydelsesretten, og nogle varer kan derfor ikke returneres eller byttes. Vi giver dig besked, hvis dette gælder i netop dit tilfælde.

9. Indhold indsendt af dig
Vi kan tilbyde forskellige åbne kommunikationsværktøjer på vores hjemmeside, såsom blogkommentarer, blogindlæg, fora, opslagstavler, vurderinger og anmeldelser og forskellige sociale medietjenester. Det er muligvis ikke muligt for os at screene eller overvåge alt indhold, som du eller andre måtte dele eller indsende på eller gennem vores hjemmeside. Vi forbeholder os dog retten til at gennemgå indholdet og overvåge al brug af og aktivitet på vores hjemmeside og fjerne eller afvise alt indhold efter vores eget skøn. Ved at poste information eller på anden måde bruge åbne kommunikationsværktøjer som nævnt accepterer du, at dit indhold overholder disse vilkår og betingelser og ikke må være ulovligt eller ulovligt eller krænke nogen persons juridiske rettigheder.

10. Idéaflevering
Indsend ikke ideer, opfindelser, forfatterskabsværker eller anden information, der kan betragtes som din egen intellektuelle ejendom, som du gerne vil præsentere for os, medmindre vi først har underskrevet en aftale vedrørende den intellektuelle ejendomsret eller en fortrolighedsaftale. Hvis du afslører det til os uden en sådan skriftlig aftale, giver du os en verdensomspændende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge, reproducere, gemme, tilpasse, udgive, oversætte og distribuere dit indhold i eksisterende eller fremtidige medier .

11. Ophør af brug
Vi kan, efter eget skøn, til enhver tid ændre eller afbryde adgangen til, midlertidigt eller permanent, hjemmesiden eller enhver tjeneste derpå. Du accepterer, at vi ikke vil være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for en sådan ændring, suspension eller afbrydelse af din adgang til eller brug af webstedet eller noget indhold, som du måtte have delt på webstedet. Du vil ikke være berettiget til nogen kompensation eller anden betaling, selvom visse funktioner, indstillinger og/eller noget indhold, som du har bidraget med eller er kommet til at stole på, går tabt permanent. Du må ikke omgå eller omgå, eller forsøge at omgå eller omgå, nogen adgangsbegrænsningsforanstaltninger på vores hjemmeside.

12. Garantier og ansvar
Intet i dette afsnit vil begrænse eller udelukke nogen garanti, som er underforstået ved lov, som det ville være ulovligt at begrænse eller udelukke. Denne hjemmeside og alt indhold på hjemmesiden leveres på en “som den er” og “som tilgængelig” basis og kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier af enhver art, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til tilgængeligheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​indholdet. Vi giver ingen garanti for, at:

denne hjemmeside eller vores produkter eller tjenester vil opfylde dine krav;
denne hjemmeside vil være tilgængelig på en uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri basis;
kvaliteten af ​​ethvert produkt eller service, som du har købt eller opnået via denne hjemmeside, vil opfylde dine forventninger.
Intet på denne hjemmeside udgør eller er beregnet til at udgøre juridisk, finansiel eller medicinsk rådgivning af nogen art. Hvis du har brug for rådgivning, bør du kontakte en passende fagmand.

Følgende bestemmelser i denne sektion vil gælde i det maksimale omfang, det er tilladt af gældende lovgivning, og vil ikke begrænse eller udelukke vores ansvar i forhold til noget, som det ville være ulovligt eller ulovligt for os at begrænse eller udelukke vores ansvar. Vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for nogen direkte eller indirekte skader (herunder eventuelle skader for tab af fortjeneste eller indtægt, tab eller korruption af data, software eller database, eller tab af eller skade på ejendom eller data) pådraget af dig eller tredjemand part, som følge af din adgang til eller brug af vores hjemmeside.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i en yderligere kontrakt, er vores maksimale ansvar over for dig for alle skader, der opstår som følge af eller relateret til hjemmesiden eller produkter og tjenester, der markedsføres eller sælges via hjemmesiden, uanset den form for juridiske skridt, der pålægger ansvar ( uanset om det er i kontrakt, retfærdighed, uagtsomhed, tilsigtet adfærd, tort eller andet) vil være begrænset til den samlede pris, du har betalt til os for at købe sådanne produkter eller tjenester eller bruge hjemmesiden. En sådan grænse vil gælde samlet for alle dine krav, handlinger og sager af enhver art og art.

13. Privatliv
For at få adgang til vores hjemmeside og/eller tjenester kan du blive bedt om at give visse oplysninger om dig selv som en del af registreringsprocessen. Du accepterer, at alle oplysninger, du giver, altid vil være nøjagtige, korrekte og opdaterede.

Vi tager dine personlige data seriøst og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Vi vil ikke bruge din e-mailadresse til uopfordret post. Eventuelle e-mails sendt af os til dig vil kun være i forbindelse med levering af aftalte produkter eller tjenester.

Vi har udviklet en politik for at imødekomme eventuelle privatlivsproblemer, du måtte have. For mere information, se venligst vores fortrolighedserklæring og vores cookiepolitik.

14. Tilgængelighed
Vi er forpligtet til at gøre det indhold, vi leverer, tilgængeligt for personer med handicap. Hvis du har et handicap og ikke er i stand til at få adgang til nogen del af vores hjemmeside på grund af dit handicap, beder vi dig give os en meddelelse, herunder en detaljeret beskrivelse af det problem, du stødte på. Hvis problemet er let identificerbart og løses i overensstemmelse med industristandard IT-værktøjer og -teknikker, vil vi straks løse det.

15. Eksportrestriktioner / Lovoverholdelse
Adgang til webstedet fra territorier eller lande, hvor indholdet eller køb af produkter eller tjenester, der sælges på webstedet, er ulovligt, er forbudt. Du må ikke bruge denne hjemmeside i strid med Danmarks eksportlove og regler.

16. Affiliate marketing
Gennem denne hjemmeside kan vi deltage i affiliate marketing, hvorved vi modtager en procentdel af eller en kommission på salget af tjenester eller produkter på eller gennem denne hjemmeside. Vi kan også acceptere sponsorater eller andre former for reklamekompensation fra virksomheder. Denne offentliggørelse er beregnet til at overholde juridiske krav til markedsføring og annoncering, som kan være gældende, såsom US Federal Trade Commissions regler.

17. Opgave
Du må ikke overdrage, overføre eller underentreprise nogen af ​​dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, helt eller delvist, til nogen tredjepart uden vores forudgående skriftlige samtykke. Enhver påstået tildeling i strid med dette afsnit vil være ugyldig.

18. Brud på disse vilkår og betingelser
Uden at det berører vores øvrige rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser, kan vi, hvis du overtræder disse vilkår og betingelser på nogen måde, træffe sådanne foranstaltninger, som vi finder passende for at håndtere bruddet, herunder midlertidigt eller permanent suspendering af din adgang til webstedet, kontakt din internetudbyder for at anmode om, at de blokerer din adgang til hjemmesiden og/eller indleder en retssag mod dig.

19. Force majeure
Bortset fra forpligtelser til at betale penge i henhold hertil, vil ingen forsinkelse, undladelse eller udeladelse fra nogen af ​​parternes side til at udføre eller overholde nogen af ​​sine forpligtelser heri blive anset for at være et brud på disse vilkår og betingelser, hvis og så længe en sådan forsinkelse, svigt eller udeladelse opstår af enhver årsag uden for den pågældende parts rimelige kontrol.

20. Skadesløsholdelse
Du accepterer at holde os skadesløs, forsvare og holde os skadesløse fra og imod ethvert krav, ansvar, skader, tab og udgifter, relateret til din overtrædelse af disse vilkår og betingelser og gældende love, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder og privatlivsrettigheder. Du vil omgående godtgøre os for vores skader, tab, omkostninger og udgifter i forbindelse med eller opstået af sådanne krav.

21. Afkald
Manglende håndhævelse af nogen af ​​bestemmelserne angivet i disse vilkår og betingelser og enhver aftale, eller undladelse af at udøve en mulighed for at opsige, skal ikke fortolkes som afkald på sådanne bestemmelser og skal ikke påvirke gyldigheden af ​​disse vilkår og betingelser eller af evt. Aftale eller enhver del heraf, eller ret til derefter at håndhæve hver eneste bestemmelse.

22. Sprog
Disse vilkår og betingelser vil udelukkende blive fortolket og fortolket på dansk. Alle meddelelser og korrespondance vil udelukkende blive skrevet på det pågældende sprog.

23. Hele aftalen
Disse vilkår og betingelser udgør sammen med vores fortrolighedserklæring og cookiepolitik hele aftalen mellem dig og Klimaholdet i forhold til din brug af denne hjemmeside.

24. Opdatering af disse vilkår og betingelser
Vi kan opdatere disse vilkår og betingelser fra tid til anden. Det er din forpligtelse regelmæssigt at tjekke disse vilkår og betingelser for ændringer eller opdateringer. Den dato, der er angivet i begyndelsen af ​​disse vilkår og betingelser, er den seneste revisionsdato. Ændringer til disse vilkår og betingelser træder i kraft, når sådanne ændringer bliver offentliggjort på denne hjemmeside. Din fortsatte brug af denne hjemmeside efter offentliggørelsen af ​​ændringer eller opdateringer vil blive betragtet som meddelelse om din accept af at overholde og være bundet af disse vilkår og betingelser.

25. Lovvalg og værneting
Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning. Eventuelle tvister vedrørende disse vilkår og betingelser er underlagt de danske domstoles jurisdiktion. Hvis en del eller bestemmelse af disse vilkår og betingelser af en domstol eller anden myndighed findes ugyldige og/eller uhåndhævelige i henhold til gældende lovgivning, vil en sådan del eller bestemmelse blive ændret, slettet og/eller håndhævet i det maksimale tilladte omfang, således at gennemføre hensigten med disse vilkår og betingelser. De øvrige bestemmelser vil ikke blive berørt.

26. Kontaktoplysninger
Denne hjemmeside ejes og drives af Klimaholdet.

Du kan kontakte os vedrørende disse vilkår og betingelser ved at skrive eller maile os på følgende adresse: info@klimaholdet.dk
ikke tilgængelig

27. Download
Du kan også downloade vores vilkår og betingelser som PDF.

Terms and conditions (english version)

The Terms and Conditions were last updated on april 10, 2022

1. Introduction

These Terms and conditions apply to this website and to the transactions related to our products and services. You may be bound by additional contracts related to your relationship with us or any products or services that you receive from us. If any provisions of the additional contracts conflict with any provisions of these Terms, the provisions of these additional contracts will control and prevail.

2. Binding

By registering with, accessing, or otherwise using this website, you hereby agree to be bound by these Terms and conditions set forth below. The mere use of this website implies the knowledge and acceptance of these Terms and conditions. In some particular cases, we can also ask you to explicitly agree.

3. Electronic communication

By using this website or communicating with us by electronic means, you agree and acknowledge that we may communicate with you electronically on our website or by sending an email to you, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications that we provide to you electronically satisfy any legal requirement, including but not limited to the requirement that such communications should be in writing.

4. Intellectual property

We or our licensors own and control all of the copyright and other intellectual property rights in the website and the data, information, and other resources displayed by or accessible within the website.

4.1 All the rights are reserved

Unless specific content dictates otherwise, you are not granted a license or any other right under Copyright, Trademark, Patent, or other Intellectual Property Rights. This means that you will not use, copy, reproduce, perform, display, distribute, embed into any electronic medium, alter, reverse engineer, decompile, transfer, download, transmit, monetize, sell, market, or commercialize any resources on this website in any form, without our prior written permission, except and only insofar as otherwise stipulated in regulations of mandatory law (such as the right to quote).

5. Newsletter

Notwithstanding the foregoing, you may forward our newsletter in the electronic form to others who may be interested in visiting our website.

6. Third-party property

Our website may include hyperlinks or other references to other party’s websites. We do not monitor or review the content of other party’s websites which are linked to from this website. Products or services offered by other websites shall be subject to the applicable Terms and Conditions of those third parties. Opinions expressed or material appearing on those websites are not necessarily shared or endorsed by us.

We will not be responsible for any privacy practices or content of these sites. You bear all risks associated with the use of these websites and any related third-party services. We will not accept any responsibility for any loss or damage in whatever manner, however caused, resulting from your disclosure to third parties of personal information.

7. Responsible use

By visiting our website, you agree to use it only for the purposes intended and as permitted by these Terms, any additional contracts with us, and applicable laws, regulations, and generally accepted online practices and industry guidelines. You must not use our website or services to use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) malicious computer software; use data collected from our website for any direct marketing activity, or conduct any systematic or automated data collection activities on or in relation to our website.

Engaging in any activity that causes, or may cause, damage to the website or that interferes with the performance, availability, or accessibility of the website is strictly prohibited.

8. Refund and Return policy

8.1 Right of withdrawal

You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason.

The withdrawal period will expire after 14 days from the day of the conclusion of the contract.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (for example a letter sent by post, fax, or email). Our contact details can be found below. You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory.

If you use this option, we will communicate to you an acknowledgement of receipt of such a withdrawal on a durable medium (for example by email) without delay.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

8.2 Effects of withdrawal

If you withdraw from this contract, we shall reimburse you all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement.

If you requested to begin the performance of services during the withdrawal period, you shall pay us an amount which is in proportion to what has been provided until you have communicated to us your withdrawal from this contract, in comparison with the full coverage of the contract.

Please note that there are some legal exceptions to the right to withdraw, and some items can therefore not be returned or exchanged.  We will let you know if this applies in your particular case.

9. Content posted by you

We may provide various open communication tools on our website, such as blog comments, blog posts, forums, message boards, ratings and reviews, and various social media services. It might not be feasible for us to screen or monitor all content that you or others may share or submit on or through our website. However, we reserve the right to review the content and to monitor all use of and activity on our website, and remove or reject any content in our sole discretion. By posting information or otherwise using any open communication tools as mentioned, you agree that your content will comply with these Terms and Conditions and must not be illegal or unlawful or infringe any person’s legal rights.

10. Idea submission

Do not submit any ideas, inventions, works of authorship, or other information that can be considered your own intellectual property that you would like to present to us unless we have first signed an agreement regarding the intellectual property or a non-disclosure agreement. If you disclose it to us absent such written agreement, you grant to us a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, store, adapt, publish, translate and distribute your content in any existing or future media.

11. Termination of use

We may, in our sole discretion, at any time modify or discontinue access to, temporarily or permanently, the website or any Service thereon. You agree that we will not be liable to you or any third party for any such modification, suspension or discontinuance of your access to, or use of, the website or any content that you may have shared on the website. You will not be entitled to any compensation or other payment, even if certain features, settings, and/or any Content you have contributed or have come to rely on, are permanently lost. You must not circumvent or bypass, or attempt to circumvent or bypass, any access restriction measures on our website.

12. Warranties and liability

Nothing in this section will limit or exclude any warranty implied by law that it would be unlawful to limit or to exclude. This website and all content on the website are provided on an “as is” and “as available” basis and may include inaccuracies or typographical errors. We expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, as to the availability, accuracy, or completeness of the Content. We make no warranty that:

  • this website or our products or services will meet your requirements;
  • this website will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis;
  • the quality of any product or service purchased or obtained by you through this website will meet your expectations.

Nothing on this website constitutes or is meant to constitute, legal, financial or medical advice of any kind. If you require advice you should consult an appropriate professional.

The following provisions of this section will apply to the maximum extent permitted by applicable law and will not limit or exclude our liability in respect of any matter which it would be unlawful or illegal for us to limit or to exclude our liability. In no event will we be liable for any direct or indirect damages (including any damages for loss of profits or revenue, loss or corruption of data, software or database, or loss of or harm to property or data) incurred by you or any third party, arising from your access to, or use of, our website.

Except to the extent any additional contract expressly states otherwise, our maximum liability to you for all damages arising out of or related to the website or any products and services marketed or sold through the website, regardless of the form of legal action that imposes liability (whether in contract, equity, negligence, intended conduct, tort or otherwise) will be limited to the total price that you paid to us to purchase such products or services or use the website. Such limit will apply in the aggregate to all of your claims, actions and causes of action of every kind and nature.

13. Privacy

To access our website and/or services, you may be required to provide certain information about yourself as part of the registration process. You agree that any information you provide will always be accurate, correct, and up to date.

We take your personal data seriously and are committed to protecting your privacy. We will not use your email address for unsolicited mail. Any emails sent by us to you will only be in connection with the provision of agreed products or services.

We have developed a policy to address any privacy concerns you may have. For more information, please see our Privacy Statement and our Cookie Policy.

14. Accessibility

We are committed to making the content we provide accessible to individuals with disabilities. If you have a disability and are unable to access any portion of our website due to your disability, we ask you to give us a notice including a detailed description of the issue you encountered. If the issue is readily identifiable and resolvable in accordance with industry-standard information technology tools and techniques we will promptly resolve it.

15. Export restrictions / Legal compliance

Access to the website from territories or countries where the Content or purchase of the products or Services sold on the website is illegal is prohibited. You may not use this website in violation of export laws and regulations of Denmark.

16. Affiliate marketing

Through this Website we may engage in affiliate marketing whereby we receive a percentage of or a commission on the sale of services or products on or through this website. We may also accept sponsorships or other forms of advertising compensation from businesses. This disclosure is intended to comply with legal requirements on marketing and advertising which may apply, such as the US Federal Trade Commission Rules.

17. Assignment

You may not assign, transfer or sub-contract any of your rights and/or obligations under these Terms and conditions, in whole or in part, to any third party without our prior written consent. Any purported assignment in violation of this Section will be null and void.

18. Breaches of these Terms and conditions

Without prejudice to our other rights under these Terms and Conditions, if you breach these Terms and Conditions in any way, we may take such action as we deem appropriate to deal with the breach, including temporarily or permanently suspending your access to the website, contacting your internet service provider to request that they block your access to the website, and/or commence legal action against you.

19. Force majeure

Except for obligations to pay money hereunder, no delay, failure or omission by either party to carry out or observe any of its obligations hereunder will be deemed to be a breach of these Terms and conditions if and for as long as such delay, failure or omission arises from any cause beyond the reasonable control of that party.

20. Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold us harmless, from and against any and all claims, liabilities, damages, losses and expenses, relating to your violation of these Terms and conditions, and applicable laws, including intellectual property rights and privacy rights. You will promptly reimburse us for our damages, losses, costs and expenses relating to or arising out of such claims.

21. Waiver

Failure to enforce any of the provisions set out in these Terms and Conditions and any Agreement, or failure to exercise any option to terminate, shall not be construed as waiver of such provisions and shall not affect the validity of these Terms and Conditions or of any Agreement or any part thereof, or the right thereafter to enforce each and every provision.

22. Language

These Terms and Conditions will be interpreted and construed exclusively in Danish. All notices and correspondence will be written exclusively in that language.

23. Entire agreement

These Terms and Conditions, together with our privacy statement and cookie policy, constitute the entire agreement between you and Klimaholdet ApS in relation to your use of this website.

24. Updating of these Terms and conditions

We may update these Terms and Conditions from time to time. It is your obligation to periodically check these Terms and Conditions for changes or updates. The date provided at the beginning of these Terms and Conditions is the latest revision date. Changes to these Terms and Conditions will become effective upon such changes being posted to this website. Your continued use of this website following the posting of changes or updates will be considered notice of your acceptance to abide by and be bound by these Terms and Conditions.

25. Choice of Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions shall be governed by the laws of Denmark. Any disputes relating to these Terms and Conditions shall be subject to the jurisdiction of the courts of Denmark. If any part or provision of these Terms and Conditions is found by a court or other authority to be invalid and/or unenforceable under applicable law, such part or provision will be modified, deleted and/or enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of these Terms and Conditions. The other provisions will not be affected.

26. Contact information

This website is owned and operated by Klimaholdet ApS.

You may contact us regarding these Terms and Conditions by writing or emailing us at the following address: info@klimaholdet.dk
Bybjergvej 34, 2740 Skovlunde

27. Download

You can also download our Terms and Conditions as a PDF.

Favrskov Kommune - Oplysningspligt

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Når Favrskov Kommune modtager oplysninger om dig, er vi forpligtet til at give dig nogle oplysninger om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret oplysninger om dig. 

I denne orienteringsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke oplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem oplysningerne videregives til, hvor længe vi opbevarer dem og, hvilke rettigheder du har som registreret i Favrskov Kommune. 

Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på tlf 89 64 60 95 eller mail dbr@favrskov.dk

Du kan også læse mere på vores hjemmeside favrskov.dk/databeskyttelse, hvor du blandt andet kan læse om, hvad en databeskyttelsesrådgiver er. 

Hvorfor har vi brug for oplysninger om dig

Ved deltagelse i konkurrencen vil der ske automatisk log af almindelige persondata, der er forbundet med den konto du henter app med. Derudover vil data om dine forbrugs- og transportvaner til brug for konkurrencen også behandles. Favrskov Kommune anvender kun disse data i aggregeret format.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig

I forbindelse med konkurrencen registreres bl.a. følgende oplysninger:

Vejledende tekst: 

  • Navn (Brugernavn)
  • E-mailadresse
  • Andre almindelige personoplysninger: mad og transportvaner

Hvor stammer oplysningerne fra

Vi har kun de oplysninger, du selv har givet. Vi indhenter ikke yderligere oplysninger.

Hvem kan vi give oplysningerne videre til

Dine oplysninger behandles af Klimakampen ApS, som Favrskov Kommune har udarbejdet en databehandleraftale med, der sikrer, at dine data behandles forsvarligt.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

Data opbevares fra den 20. april 2024, hvor konkurrencen starter. Konkurrencen kører i tre uger og efter endt konkurrence anvendes data til en aggregeret beskrivelse af konkurrencens CO2 besparelser. Data slettes senest én måned efter konkurrencen slutter.

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside, www.favrskov.dk. Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via E-Boks.

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, og vi skal tage stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig. 

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.  

Favrskov Kommune

Skovvej 20

8382 Hinnerup

Mail: Favrskov@favrskov.dk 

Telefon: 89 64 10 10 

CVR: 29 18 97 14 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Favrskov Kommune

Att. databeskyttelsesrådgiveren

Skovvej 20 

8382 Hinnerup 

Mail: dbr@favrskov.dk 

Telefon: 89 64 60 95 

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk