Klimakampen

Privatlivspolitik – App

Privatlivspolitik
Denne fortrolighedspolitik (“Politik”) beskriver, hvordan de personligt identificerbare oplysninger (“Personlige oplysninger”), du giver i “Klimakampen” mobilapplikationen (“Mobilapplikation” eller “Service”) og ethvert af dets relaterede produkter og tjenester (samlet, “Services”) indsamles, beskyttes og bruges. Det beskriver også de valg, der er tilgængelige for dig vedrørende vores brug af dine personlige oplysninger, og hvordan du kan få adgang til og opdatere disse oplysninger. Denne politik er en juridisk bindende aftale mellem dig (“Bruger”, “dig” eller “din”) og denne mobilapplikationsudvikler (“Operatør”, “vi”, “os” eller “vores”). Ved at få adgang til og bruge mobilapplikationen og -tjenesterne anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkårene i denne aftale. Denne politik gælder ikke for praksis for virksomheder, som vi ikke ejer eller kontrollerer, eller for enkeltpersoner, som vi ikke ansætter eller administrerer.
 
Automatisk indsamling af oplysninger
Vores højeste prioritet er kundedatasikkerhed, og som sådan udøver vi uden-logfiler politik. Vi behandler muligvis kun minimale brugerdata, kun så meget som det er absolut nødvendigt at vedligeholde mobilapplikationen og -tjenesterne. Oplysninger, der indsamles automatisk, bruges kun til at identificere potentielle tilfælde af misbrug og etablere statistiske oplysninger om brugen af ​​mobilapplikationen og -tjenesterne. Disse statistiske oplysninger aggregeres ellers ikke på en sådan måde, der identificerer en bestemt bruger af systemet.
 
Indsamling af personlige oplysninger
Du kan få adgang til og bruge mobilapplikationen og -tjenesterne uden at fortælle os, hvem du er eller afsløre nogen oplysninger, hvormed nogen kan identificere dig som en bestemt, identificerbar person. Hvis du dog ønsker at bruge nogle af funktionerne i mobilapplikationen, kan du blive bedt om at angive visse personlige oplysninger (f.eks. dit navn og din e-mailadresse). Vi modtager og gemmer alle oplysninger, som du bevidst giver os, når du opretter en konto, eller udfylder onlineformularer i mobilapplikationen. Når det er nødvendigt, kan disse oplysninger omfatte følgende:
• Personlige oplysninger såsom navn, bopælsland osv.
• Kontaktoplysninger såsom e-mailadresse, adresse osv.
• Kontooplysninger såsom brugernavn, unikt bruger-id, adgangskode osv.
Nogle af de oplysninger, vi indsamler, kommer direkte fra dig via mobilapplikationen og -tjenesterne. Vi kan dog også indsamle personlige oplysninger om dig fra andre kilder såsom offentlige databaser og vores fælles marketingpartnere. Du kan vælge ikke at give os dine personlige oplysninger, men så kan du muligvis ikke udnytte nogle af funktionerne i mobilapplikationen. Brugere, der er usikre på, hvilke oplysninger der er obligatoriske, er velkomne til at kontakte os.
 
Brug og behandling af indsamlede oplysninger
For at gøre mobilapplikationen og -tjenesterne tilgængelige for dig eller for at opfylde en juridisk forpligtelse er vi nødt til at indsamle og bruge visse personlige oplysninger. Hvis du ikke giver de oplysninger, vi beder om, kan vi muligvis ikke give dig de ønskede produkter eller tjenester. Enhver af de oplysninger, vi indsamler fra dig, kan bruges til følgende formål:
• Oprette og administrere brugerkonti
• Forbedre produkter og tjenester
• Sende administrative oplysninger
• Svare på forespørgsler og tilbyde support
• Anmode om brugerfeedback
• Forbedre brugeroplevelsen
• Indsende kundebedømmelser
• Administrere lodtrækninger og konkurrencer
• Håndhæve vilkår og betingelser og politikker
• Beskytte mod misbrug og ondsindede brugere
• Besvare juridiske anmodninger og forhindre skade
• Køre og betjene den mobile applikation og tjenester
Behandling af dine personlige oplysninger afhænger af, hvordan du interagerer med mobilapplikationen og -tjenesterne, hvor du er placeret i verden, og hvis et af følgende gælder: (i) du har givet dit samtykke til et eller flere specifikke formål; dette gælder dog ikke, når behandling af personlige oplysninger er underlagt California Consumer Privacy Act eller europæisk databeskyttelseslov; (ii) tilvejebringelse af information er nødvendig for opfyldelsen af ​​en aftale med dig og/eller for eventuelle før-kontrakt forpligtelser deraf (iii) behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som du er underlagt (iv) behandling er relateret til en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller i udøvelsen af ​​officiel myndighed, der er tillagt os; (v) behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, der forfølges af os eller af en tredjepart.
Bemærk, at vi under visse lovgivninger kan få lov til at behandle oplysninger, indtil du modsætter dig en sådan behandling (ved at fravælge) uden at skulle bero på samtykke eller noget andet af følgende juridiske grundlag nedenfor. Under alle omstændigheder vil vi med glæde præcisere det specifikke juridiske grundlag, der gælder for behandlingen, og især om levering af personlige oplysninger er et lovpligtigt eller kontraktmæssigt krav eller et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt.
 
Videregivelse af oplysninger
Afhængigt af de anmodede tjenester eller efter behov for at gennemføre en transaktion eller levere enhver service, du har anmodet om, kan vi dele dine oplysninger med dit samtykke med vores pålidelige tredjeparter, der arbejder med os, andre tilknyttede selskaber og datterselskaber, vi stoler på for at hjælpe med drift af den mobile applikation og tjenester, der er tilgængelige for dig. Vi deler ikke personlige oplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter. Disse tjenesteudbydere er ikke autoriserede til at bruge eller videregive dine oplysninger, undtagen hvis det er nødvendigt for at udføre tjenester på vores vegne eller overholde juridiske krav. Vi deler muligvis kun dine personlige oplysninger til disse formål med tredjeparter, hvis privatlivspolitikker er i overensstemmelse med vores, eller som er enige om at overholde vores politikker med hensyn til personlige oplysninger. Disse tredjeparter får kun personlige oplysninger, de har brug for til at udføre deres udpegede funktioner, og vi bemyndiger dem ikke til at bruge eller videregive personlige oplysninger til deres egen markedsføring eller andre formål.
Vi videregiver personlige oplysninger, som vi indsamler, bruger eller modtager, hvis det kræves eller tillades i henhold til lov, f.eks. for at overholde en stævning eller lignende juridisk proces, og når vi i god tro mener, at videregivelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte din sikkerhed eller andres sikkerhed, undersøge bedrageri eller svare på en regerings anmodning.
 
Opbevaring af oplysninger
Vi opbevarer og bruger dine personlige oplysninger i den periode, der er nødvendig for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse uenigheder og håndhæve vores aftaler, medmindre en længere opbevaringsperiode er krævet eller tilladt ved lov. Vi kan bruge alle aggregerede data, der stammer fra eller inkorporerer dine personlige oplysninger, efter at du har opdateret eller slettet det, men ikke på en måde, der identificerer dig personligt. Når opbevaringsperioden udløber, slettes personlige oplysninger. Derfor kan retten til adgang, retten til sletning, retten til berigtigelse og retten til data-portabilitet ikke håndhæves efter udløbet af opbevaringsperioden.
 
Overførsel af information
Afhængigt af din placering kan dataoverførsler omfatte overførsel og lagring af dine oplysninger i et andet land end dit eget. Du har ret til at lære om det juridiske grundlag for informationsoverførsel til et land uden for Den Europæiske Union eller til enhver international organisation, der er underlagt international folkeret eller oprettet af to eller flere lande, såsom FN, og om de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet af os for at beskytte dine oplysninger. Hvis en sådan overførsel finder sted, kan du finde ud af mere ved at tjekke de relevante sektioner i denne politik eller forhøre os ved hjælp af oplysningerne i kontaktafsnittet.
 
Brugernes rettigheder
Du kan udøve visse rettigheder vedrørende dine oplysninger, der behandles af os. Særligt har du ret til at gøre følgende: (i) du har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvis du tidligere har givet dit samtykke til behandlingen af ​​dine oplysninger; (ii) du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine oplysninger, hvis behandlingen udføres på et andet juridisk grundlag end samtykke; (iii) du har ret til at lære, om oplysninger behandles af os, få viden vedrørende visse aspekter af behandlingen og få en kopi af de oplysninger, der gennemgår behandling; (iv) du har ret til at verificere nøjagtigheden af ​​dine oplysninger og bede om, at de opdateres eller rettes; (v) du har ret til under visse omstændigheder at begrænse behandlingen af ​​dine oplysninger, i hvilket tilfælde vi ikke behandler dine oplysninger til andet formål end at gemme dem; (vi) du har ret til under visse omstændigheder at få slettet dine personlige oplysninger fra os; (vii) du har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og, hvis det er teknisk muligt, at sende dem til en anden controller uden nogen hindring. Denne bestemmelse gælder, forudsat at dine oplysninger behandles på automatiserede måder, og at behandlingen er baseret på dit samtykke, på en kontrakt, som du er en del af, eller ved før-kontrakt forpligtelser deraf.
 
Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen
Hvor personlige oplysninger behandles af almen interesse, i udøvelsen af ​​en officiel myndighed, der er tildelt os eller med henblik på de legitime interesser, der forfølges af os, kan du gøre indsigelse mod sådan behandling ved at give en grund relateret til din særlige situation for at retfærdiggøre indvending.
 
Databeskyttelsesrettigheder i henhold til GDPR
Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), har du visse databeskyttelsesrettigheder, og operatøren har til formål at tage rimelige skridt for at give dig mulighed for at rette, ændre, slette eller begrænse brugen af ​​dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at blive informeret om, hvilke personlige oplysninger vi har om dig, og hvis du ønsker, at de skal fjernes fra vores systemer, bedes du kontakte os. Under visse omstændigheder har du følgende databeskyttelsesrettigheder:
• Du har ret til at anmode om adgang til dine personlige oplysninger, som vi gemmer, og har mulighed for at få adgang til dine personlige oplysninger.
• Du har ret til at anmode om, at vi retter alle personlige oplysninger, som du mener er unøjagtige. Du har også ret til at anmode os om at udfylde de personlige oplysninger, som du mener er ufuldstændige.
• Du har ret til at anmode om sletning af dine personlige oplysninger under visse betingelser i denne politik.
• Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger.
• Du har ret til at søge begrænsninger for behandlingen af ​​dine personlige oplysninger. Når du begrænser behandlingen af ​​dine personlige oplysninger, gemmer vi dem muligvis, men behandler dem ikke yderligere.
• Du har ret til at få en kopi af de oplysninger, vi har om dig i et struktureret, maskinlæsbart og almindeligt anvendt format.
• Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage når som helst, hvor operatøren beroede på dit samtykke til at behandle dine personlige oplysninger.
Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger. For mere information, kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
 
Sådan udøves disse rettigheder
Enhver anmodning om at udøve dine rettigheder kan rettes til operatøren gennem kontaktoplysningerne i dette dokument. Bemærk, at vi muligvis beder dig om at bekræfte din identitet, inden vi reagerer på sådanne anmodninger. Din anmodning skal indeholde tilstrækkelige oplysninger, der giver os mulighed for at bekræfte, at du er den person, du hævder at være, eller at du er en autoriseret repræsentant for en sådan person. Du skal medtage tilstrækkelige detaljer til, at vi kan forstå anmodningen korrekt og svare på den. Vi kan ikke svare på din anmodning eller give dig personlige oplysninger, medmindre vi først bekræfter din identitet eller autoritet til at fremsætte en sådan anmodning og bekræfter, at de personlige oplysninger vedrører dig.
 
Børns privatliv
Vi erkender behovet for at yde yderligere beskyttelse af privatlivets fred med hensyn til personlige oplysninger, som vi kan indsamle fra børn, og tager mange særlige forholdsregler for at beskytte børns privatliv. Vi kræver ikke, at et barn videregiver flere oplysninger, end det med rimelighed er nødvendigt for at bruge mobilapplikationen og -tjenesterne. Vi opfordrer børn til at konsultere deres forældre, inden de sender nogen information til enhver online ressource, herunder vores mobile applikation og tjenester. Vi mener, at forældre skal være involveret i deres børns online-aktiviteter og foreslår, at forældre gør deres bedste for at give deres børn et sikkert og venligt online-miljø.
 
Links til andre ressourcer
Mobilapplikationen og -tjenesterne indeholder links til andre ressourcer, som ikke ejes eller kontrolleres af os. Vær opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for privatlivspraksis for sådanne andre ressourcer eller tredjeparter. Vi opfordrer dig til at være opmærksom, når du forlader mobilapplikationen og -tjenesterne, og at læse fortrolighedserklæringerne for hver eneste ressource, der kan indsamle personlige oplysninger.
 
Informationssikkerhed
Vi beskytter de oplysninger, du giver på computerservere i et kontrolleret, sikkert miljø, beskyttet mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse. Vi opretholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger i et forsøg på at beskytte mod uautoriseret adgang, brug, ændring og videregivelse af personlige oplysninger under dens kontrol og opbevaring. Dog kan ingen datatransmission via internettet eller trådløst netværk garanteres. Derfor, mens vi bestræber os på at beskytte dine personlige oplysninger, anerkender du, at (i) der er sikkerheds- og privatlivsbegrænsninger på Internettet, som er uden for vores kontrol; (ii) sikkerheden, integriteten og fortroligheden af ​​enhver information og data, der udveksles mellem dig og den mobile applikation og tjenester, kan ikke garanteres; og (iii) sådanne oplysninger og data kan muligvis ses eller manipuleres med under transport af en tredjepart, trods den bedste indsats.
 
Databrud
I tilfælde af at vi bliver opmærksomme på, at sikkerheden ved mobilapplikationen og -tjenesterne er blevet kompromitteret, eller brugernes personlige oplysninger er blevet videregivet til ikke-relaterede tredjeparter som et resultat af ekstern aktivitet, herunder, men ikke begrænset til, sikkerhedsangreb eller svindel, forbeholder vi os retten til at træffe rimeligt passende foranstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, efterforskning og rapportering samt anmeldelse til og samarbejde med retshåndhævende myndigheder. I tilfælde af et databrud, vil vi gøre en rimelig indsats for at underrette berørte personer, hvis vi mener, at der er en rimelig risiko for skade for brugeren som følge af overtrædelsen, eller hvis lovgivning på anden måde kræver meddelelse. Når vi gør det, sender vi en meddelelse i mobilapplikationen og sender dig en e-mail.
 
Ændringer og tilføjelser
Vi forbeholder os ret til at ændre denne politik eller dens vilkår vedrørende mobilapplikationen og -tjenesterne fra tid til anden efter vores skøn og vil underrette dig om væsentlige ændringer i den måde, vi behandler personlige oplysninger på. Når vi gør det, vil vi revidere den opdaterede dato nederst på denne side. Vi kan også give dig besked på andre måder efter vores skøn, f.eks. Gennem kontaktoplysninger, du har givet. Enhver opdateret version af denne politik træder i kraft straks efter offentliggørelsen af ​​den reviderede politik, medmindre andet er angivet. Din fortsatte brug af mobilapplikationen og -tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen for den reviderede politik (eller en sådan anden handling, der er specificeret på det tidspunkt) vil udgøre dit samtykke til disse ændringer. Vi vil dog ikke, uden dit samtykke, bruge dine personlige oplysninger på en måde, der er væsentligt anderledes end det, der blev anført på det tidspunkt, hvor dine personlige oplysninger blev indsamlet.
 
Accept af denne politik
Du anerkender, at du har læst denne politik og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Ved at få adgang til og bruge mobilapplikationen og -tjenesterne accepterer du at være bundet af denne politik. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårene i denne politik, er du ikke autoriseret til at få adgang til eller bruge mobilapplikationen og -tjenesterne.
 
Kontakt os
Hvis du vil kontakte os for at forstå mere om denne politik eller ønsker at kontakte os vedrørende ethvert spørgsmål vedrørende individuelle rettigheder og dine personlige oplysninger, kan du sende en e-mail til info@klimaholdet.dk eller virksomhedernesklimakamp@outlook.dk
Dette dokument blev sidst opdateret den 6. januar 2021